10 Lutego 35a, Gdynia

Screenshot_2019-07-29 1996 Polska Orzeł Bielik – 100 złotych